Mätningar av marknära ozon och meteorologi vid kustnära och urbana miljöer i Halland, Skåne och Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:101
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
67
I rapporten utvärderas enkla matematiska modeller för att uppskatta olika ozonindex utifrån mätningar av ozon och temperatur och lokalens topografiska läge.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.