Elfiske i Västra Götalands län 2007 - Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Löpnummer:
2008:100
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
215
Redovisning av genomförda elfisken i länet under 2007.
Kommentar:
Finns endast som pdf.