Projektinriktad tillsyn av hästhållning ute under den kalla årstiden

Löpnummer:
2008:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
33
Rapporten sammanfattar ett regionalt djurskyddsprojekt i Västra Götaland angående hur hästar hålls ute under vinterhalvåret. Projektet sträckte sig över två vinterperioder.
Kommentar: