Dyngbaggar i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
53
2007 inventerades dyngbaggar i Västra Götalands län. Totalt inventerades 46 lokaler, 34 316 skalbaggar fördelade på 30 arter artbestämdes varav fyra var rödlistade.
Kommentar: