Göteborg – kulturmiljöer av riksintresse

Löpnummer:
2008:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1992
Sidantal:
126
Beskriver olika kulturmiljöer i Göteborg.
Kommentar:
Finns endast som pdf. Rapporten trycktes 1992. Inga tryckta ex finns kvar.