Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs Stad Styrsö

Löpnummer:
2008:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
45
Tillsyn av organisation, hur nämnden verkställer sina insatser, om insatserna har god kvalitet och hur den enskildes rättssäkerhet garanteras.
Kommentar:
Finns endast som pdf.