Daglig verksamhet vid enheten Rubinen i Skövde kommun

Löpnummer:
2008:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
9
Verksamhetstillsyn av daglig verksamhet i Skövde kommun genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsens RT-enhet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil