Mätningar av ozon nära marken i landsbygdsmiljö i Västra Götalands län

Löpnummer:
2007:92
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
84
Resultaten visar hur den lokala ozonförekomsten kan karaktäriseras av avståndet från kusten och den relativa topografin jämfört med omgivande landskap.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.