Inventering av kransalger i sötvatten 2007

Löpnummer:
2007:91
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
72
Inventering av kransalger inom Åtgärdsprogram för hotade arter. 23 besökta lokaler sommaren 2007 däribland återbesök av tidigare fyndlokaler.
Kommentar:
Finns endast som pdf.