Inventering av utter 2007 Västra Götalands län

Löpnummer:
2007:90
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
35
Inventering av utter i Västra Götalands län, sjuhäradsbygden och Dalsland samt återinventering av platser med fynd från 2001. Barmarksinventering.
Kommentar:
Rapporten finns endast som nedladdningsbar pdf.