Återinventering av hotade natearter i
Västra Götalands län 2007

Löpnummer:
2007:89
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
55
Återbesök på tidigare fyndlokaler för spetsnate, uddnate, bandnate och styvnate i Västra Götalands län. Ett 20-tal lokaler.
Kommentar:
Rapporten kan endast laddas ner som pdf.