Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2007

Löpnummer:
2007:88
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
56
Undersökning av föryngring hos stormusslor utför-des på 14 lokaler. Endast på fem lokaler fanns god föryngring hos allmän dammussla.
Kommentar:
Finns endast som pdf