Inventering av sandödla, Lacerta agilis,i Västra Götalands län 2006-2007

Löpnummer:
2007:86
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
172
Rapporten sammanställer inventering av sandödla som utfördes i Västra Götalands län 2006 och 2007. Inventeringen är ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för att bevara arten i landet.
Kommentar: