Bebyggelsestudier på Kållandsö – Studiecirkeln som metod för utvärdering och beskrivning av kulturhistoriska värden

Löpnummer:
2007:84
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
58
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Denna rapport redovisar underlagsmaterial och resultatet från en studiecirkel i bebyggelsestudier på Kållandsö i Lidköpings kommun.
Kommentar:
Finns endast som pdf.