Skötsel av fågelskär i Vänerskärgården – skötselobjekt och skötselråd för Götene, Lidköpings och Mariestads kommun.

Löpnummer:
2007:83
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
32
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten redovisar förslag på lämpliga fågelskär att sköta i Vänerskärgården.
Kommentar:
Finns endast som pdf.