Lommar i Västra Götalands län

Löpnummer:
2007:82
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
74
Rapporten bygger till stor del på underlag som tagits fram inom det med mycket engagemang och ideellt bedrivna arbetet inom Projekt LOM. I vårt län har ett 80-tal personer medverkat med uppgifter om häckande storlommar eller smålommar.
Kommentar:
Finns tryckt i ett fåtal exemplar.