Inventering av axsträfse 2007

Löpnummer:
2007:80
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
32
Redovisning av inventering och eftersök av den starkt hotade arten axsträfse längs Bohuskusten 2007.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.