Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1

Löpnummer:
2007:78
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
33
En redogörelse av Länsstyrelsens granskning av öppenvårdsinsatser som riktar sig till barn och unga i Borås stad.
Kommentar:
Finns endast som pdf.