Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007

Löpnummer:
2007:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
18
Rapporten är en sammanställning av antal anmälningar och utredningar som gäller barn och unga vid länets samtliga socialnämnder. Det är det nionde året i rad som Länsstyrelsen redovisar dessa uppgifter i en rapport.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.