Miljömål för vatten – hur lyfts de fram i översiktsplanerna

Löpnummer:
2007:76
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
40
En sammanställning av hur kommunerna presenterar miljömålsarbetet (vattenrelaterat) i översiktsplanen samt goda exempel på miljömålsarbete i översiktsplaner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.