Insjööringen i sjön Lygnern - härkomst, förekomst och återkomst

Löpnummer:
2007:75
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
32
En studie som undersökte om bestånden av insjööring och havsöring i Rolfsåns vattensystem var genetiskt åtskilda före tillkomsten av artificiella vandringshinder (härkomst). Vidare hur stort lekbeståndet av insjööring i sjön Lygnern är och i vilka vattendrag de leker (förekomst). I rapporten diskuteras möjliga orsaker och åtgärdsbehov för att återuppbygga be-stånden (återkomst). Studien visar att beståndet av insjööring i Lygnern är mycket litet och att dess existens är hotad.
Kommentar: