Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle 2012

Löpnummer:
2007:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
45
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten undersöker möjligheter att skapa en samsyn kring hur resor och besök i Vänerskärgården med Kinnekulle kan utvecklas så att landskapets värden inte minskar eller förstörs.
Kommentar:
Finns endast som pdf.