Hållbart resande för besöksnäringen i biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Löpnummer:
2007:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
68
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten undersöker möjligheterna att resa med tåg och buss, samt att vandra, cykla, paddla och rida i området.
Kommentar:
Finns endast som pdf.