Åtgärdsidéer för några sandstränder och strandängar – Vänerskärgården i Götene, Lidköpings och Mariestads kommuner

Löpnummer:
2007:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
78
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. I rapporten föreslås åtgärder som gynnar växt- och djurlivet, öppna solbelysta sandstränder samt det rörliga friluftslivet utan båt.
Kommentar:
Finns endast som pdf.