Bullermätningar i Vänerskärgården vid Kållandsö och Hovden – sommaren 2006

Löpnummer:
2007:68
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
43
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. En undersökning av buller i Vänerskärgården från fria fritidsbåtar i några utvalda områden
Kommentar:
Finns endast som pdf.