Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

rapport200768.gif
Löpnummer:
2007:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
10
Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.