Kållandsö - Ett rikt och levande landskap

Löpnummer:
2007:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
50
Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten handlar om att hitta metoder för att skapa en balans mellan hållbart brukande och förvaltning av naturresurser samt ge en helhetssyn på landskapet
Kommentar:
Finns endast som pdf.