Dokumentation från konferens om Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Konferens om Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Löpnummer:
2007:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
16
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård gäller för både socialtjänsten i kommunerna och hälso- och sjukvården. Riktlinjerna skall åstadkomma bättre och effektivare vård för personer med missbruks- eller beroendeproblem.
Kommentar:
Finns endast som pdf.