Vattenkemiska effekter från spridning av kalk och aska inom Fagerhultbäckens avrinningsområde

Löpnummer:
2007:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
10
Rapporten beskriver de vattenkemiska effekterna från de spridningar av kalk och aska som gjordes i Fagerhultbäckens avrinningsområde från hösten 1999 till sommaren 2000.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.