Utvärdering av Grynings skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld

Löpnummer:
2007:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
50
Utvärderar Grynings skyddade boende för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av närstående.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.