Tillsyn av daglig verksamhet enligt LSS i Härryda kommun

Löpnummer:
2007:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
19
Länsstyrelsen har granskat daglig verksamhet enl. LSS i Härryda kommun med fokus på bland annat innehåll, kvalitet, utbud och inflytande.
Kommentar:
Finns endast som pdf.