Rapport  avseende tillsyn av Baggershus

Löpnummer:
2007:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
43
Tillsyn av Baggershus behandlingshem efter kritik i media. Länsstyrelsen finner inga belägg för våld och rasism eller kränkningar
Kommentar:
Finns endast som pdf.