Beviljats men inte fått 8:e året – om personer med funktionshinder.

Löpnummer:
2007:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
19
Redovisning av ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut enligt SoL och LSS inom kommunernas handikappomsorg under 2006
Kommentar:
Finns endast som pdf.