Anmälningar om missförhållanden inom handikapp-omsorgen 2006 – anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Löpnummer:
2007:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
14
Redovisning av anmälningar om missförhållanden enligt 24a § LSS och enligt 14 kap 2 § SoL i länets kommuner under 2006.
Kommentar:
Finns endast som pdf.