Konsekvenser av raset på väg E6 vid Småröd, Munkedals kommun, Västra Götalands län. Slutrapport från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Löpnummer:
2007:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
9
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av raset på E6 i december 2006. Rapporten visar att konsekvenserna blev lindrigare än vad man befarade från början. Länsstyrelsen föreslår också att en fond för ersättningar i samband med naturolyckor och andra extraordinära händelser inrättas.
Kommentar:
Finns endast som pdf.