Vägvisare till Kinnekulle – en skrift om människan, naturen och landskapet

Löpnummer:
2007:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
52
Kinnekulles geologi odlingslandskapets förändring naturtyper idag samt förslag på besöksmål beskrivs. Karta över naturreservat och vandringsleder ingår.

Finns även under www.kinnekullenatur.se
Kommentar: