Lex Sarah i Västra Götalands län - anmälningar inkomna 2006 avseende äldreomsorg

Löpnummer:
2007:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
10
Rapport om anmälda allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen i länets kommuner, med kommentarer.
Kommentar:
Finns endast som pdf.