Bostadsmarknaden i Västra Götalands länSummering och analys 2007

Löpnummer:
2007:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
42
Det aktuella läget på länets bostadsmarknad bygger på material från den bostadsmarknadsenkät (BME) som Länsstyrelsen samlar in årligen och där kommunerna redovisar sin bild i ett antal frågor dels av övergripande karaktär men även i vissa detaljer.
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.