Beviljats, men inte fått 8:e året

Löpnummer:
2007:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
9
Rapport om ej verkställda beslut, avslag trots behov mm inom äldreomsorgen vid årsskiftet 2006-2007
Kommentar:
Finns endast som pdf