Hummerrevsprojektet 2002-2007

Löpnummer:
2007:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
12
Projektet är det första i sitt slag i Sverige och är också unikt ur ett europeiskt perspektiv.  I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002–2007.

Projektledare: Niklas Egriell
Kommentar: