HummerrevsprojektetSlutrapport 2007

Löpnummer:
2007:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
130
Projektet är det första i sitt slag i Sverige och också unikt i ett europeiskt perspektiv.  Denna slutrapport redogör för resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002-2007.

Projektledare: Niklas Egriell
Kommentar: