Barnavårdsstatistik

Löpnummer:
2007:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
15
Sammanställning av domar enligt LVU under 2006 samt familjehemsplaceringar
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.