Trädgårdsföreningen – Vårdprogram

Löpnummer:
2007:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006, reviderad 2007
Sidantal:
162
Trädgårdsföreningen blev 1992 som första park i landet förklarad som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Länsstyrelsen har i samarbete med Göteborgs stad tagit fram ett vårdprogram med ett fördjupat kunskapsunderlag. Målsättningen är att programmet ska utgöra ett stöd för vården och utveckling av parken på dess egna, unika villkor. Många specialister inom trädgårdshistorisk forskning och restaurering har medverkat i arbetet. Ett utvidgat historiskt faktamaterial - till stor del tidigare okänt eller outnyttjat - bildar grunden för den kulturhistoriska värderingen och analysen.
Kommentar:
Reviderad och utvidgad rapport inför 2008 års trädgårdsutställning ”Göteborgs lustgårdar”. Se även rapport 2006:57.