Säveån. En naturinventering vid Jonsered

Löpnummer:
2007:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
50 plus 6 invikta A3-kartor
En naturinventering i och utmed Säveån i Jonsered, som stöd för naturreservatsbildning
Kommentar:
Finns endast som pdf utan kartbilaga