Samverkan med möjligheter

Löpnummer:
2007:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
38
Om samverkan inom introduktionen av nyanlända i Västra Götalands län - Slutrapport.

Denna slutrapport om samverkan syftar till att ge en sammanfattande bild av integrationsprocessen i allmänhet, samt ge konkreta förslag på hur en god samverkan kan skapas lokalt och regionalt genom en tydlig ansvarsfördelning.
Kommentar: