Inventering av guckusko (Cypripedium calceolus) på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle

guckusko
Löpnummer:
2007:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
34
I början på juni 2004 inventerades guckusko på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle. Varje individ karterades och antalet blommor räknades.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.