Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad, Centrum

Löpnummer:
2007:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
50
Kommunövergripande verksamhetstillsyn av äldreomsorgen i stadsdelsnämnden Centrum
Kommentar: