Jakt i naturreservat  - vägledning vid reservatsbildning

Löpnummer:
2007:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
18
Vägledning för hur jaktfrågorna behandlas i samband med reservatsbildning.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.