Räddningstjänst i samverkan räddar liv miljö och egendom

Bro
Löpnummer:
2007:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
43
Utredning angående förutsättningar för ledningssamverkan mellan norsk och svensk räddningstjänst.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.