Gårdar kring Göteborg- en bebyggelsehistorisk översikt

Löpnummer:
2007:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
67
Dokumentation av agrar bebyggelse har genomförts i hela Västra Götalands län i etapper med start år 2001. Studierna har haft formen av samarbetsprojekt mellan de regionala museiorganisationerna och Länsstyrelsen Västra Götaland. Arbetet har bedrivits något olika i de fyra delområdena Bohuslän, Västergötland, Dalsland och kommunerna runt Göteborg (Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda kommuner). De olika delprojekten har mynnat ut i en skriftserie benämnd ”Agrarhistoria i Västra Götaland”. Denna rapport behandlar gårdarna i Göteborg
Kommentar: